หมายเลข ID หัวข้อ : 00158812 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2016

เมื่อฉันเชื่อมต่อ DualShock4 controller เข้ากับเครื่องเล่นผ่านทางสาย USB, อุปกรณ์นั้นจะใช้งานไม่ได้.

  อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้โดย DualShock4 wireless controller ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นผ่านทางสาย USB. เมื่อใช้ DualShock4 wireless controller, จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างเครื่องเล่นและตัวคอนโทรลเลอร์.

  สำหรับขั้นตอนการจับคู่, ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. จากเครื่องเล่น Blu-Ray Disc หน้าจอ Home, เลือกที่ Setup.
  2. เลือกที่ Bluetooth Settings.
  3. ตรวจสอบว่า โหมด Bluetooth มีการตั้งไว้เป็น ON.
  4. กลับไปที่ Setup และ เลือกที่ System Settings.
  5. เลือกที่ DUALSHOCK4 wireless controller.
  6. หลังจากที่ทำการเลือกเมนู Register Controller, กดค้างที่ปุ่ม Share and PlayStation ไว้นาน 8 วินาทีที่ตัว DualShock4 wireless controller ของท่าน. ตัวคอนโทรลเลอร์ควรมีการกะพริบเป็นสีขาวจากแถบไฟ.


  ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอว่า Wireless Controller is connected เมื่อการจับคู่ทำได้สำเร็จ.