หมายเลข ID หัวข้อ : 00180327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2017

ตารางทีวีบราเวีย ที่สามารถต่อ USB ได้ สำหรับรุ่นปี 2555

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์ภาพ ดนตรี และวิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของโซนี่ กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลที่มี USB โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (ไม่มีมาให้) ทางสายต่อ USB หรือต่อโดยตรง

  1. กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้
  2. กล้อง Handycam
  3. TransferJet
  4. USB Drive
  5. External Hard Drive
  6. อื่น ๆ

หมายเหตุ:

  • อุปกรณ์ USB เหล่านี้ได้รับการยืนยันเมื่อเดือนมกราคม 2555 อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้มีการทดสอบจากโซนี่ว่า สามารถใช้งานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม บางฟังก์ชั่นอาจจะไม่มีการสนับสนุนได้
  • มีข้อแนะนำให้มีการสำรองข้อมูลของท่านไว้ก่อนเสมอ โซนี่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกรณีที่ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายบางส่วน
  • ตารางแสดงความสามารถในการใช้งานและข้อมูลสำคัญทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำอธิบาย: 

*1: สำหรับรุ่นที่ออกปี FY12 ไม่มีการรองรับ JPEG YCbCr444 (YUV444 color space).
(ระบบการตัดต่อภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ อาจจะไม่สามารถเล่นกลับได้)

*2: ในโหมด PS (1080/60P, 1080/50P) ไม่สามารถเล่นกลับได้

*3: เล่นกลับแบบ 2D

*4: บางฟังก์ชั่นอาจจะใช้ไม่ได้ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ TransferJet
(บันทึกเนื้อหาหลังจากมีการหมุน DPOF ระบบตรวจสอบการป้องกัน แสดงผลความจุของอุปกรณ์และข้อมูลของไฟล์)
รูปแบบสัญญาณภาพและวิดีโอสามารถเล่นกลับกับทีวี โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบของสัญญาณที่อุปกรณ์นั้นต่อร่วมอยู่ รูปแบบของสัญญาณบนตารางนี้แสดงถึงผลรับเมื่อมีการต่อ DSC-TX100V กับทีวี

*5: แสดงถึงอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นบันทึกวิดีโอ แต่ไม่สามารถเล่นกลับสัญญาณวิดีโอที่บันทึกจากทีวีได้


กล้องดิจิตอล Cyber-shot / กล้องเปลี่ยนเลนส์ได้
ชื่อรุ่น  Photo (*1) Movie 
DSC-H55 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-H70 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-HX5 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX5V JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-J10 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-S3000 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-T110 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-T110D JPEG MP4(ภาพ)
DSC-T99 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-T99D JPEG MP4(ภาพ)
DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)
DSC-TX5 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX7 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-TX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-W350 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W350D JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W360 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W370 JPEG MP4(AVC/H.264)
DSC-W380 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W390 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W510 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W515PS JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W520 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W530 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W550 JPEG Motion JPEG (*5)
DSC-W560 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W570 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W570D JPEG MP4(ภาพ)
DSC-W580 JPEG MP4(ภาพ)
DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX5 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(ภาพ)
NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(ภาพ)
SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD


กลับด้านบน

กล้อง Handycam 
ชื่อรุ่น  Photo (*1) Movie
DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR58E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 68 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 68E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 78E JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 88 JPEG MPEG2 PS
DCR-SR 88E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX33E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX34E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX43 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX43E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX44 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX44E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX53E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX63 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX63E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX73E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX83 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX83E JPEG MPEG2 PS
DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
HDR-CX110 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX110E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX115E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX116 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX116E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX170 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX300 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX300E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX305E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX370 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX370V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2), MVC(*3)
HDR-XR150 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR150E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR155E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD(*2)
HDR-XR350 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR350VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
HDR-XR550VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
MHS-CM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
MHS-PM5 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS20 JPEG MP4(AVC/H.264)
MHS-TS20K JPEG MP4(AVC/H.264)
NEX-VG10 JPEG AVCHD
NEX-VG10E JPEG AVCHD


กลับด้านบน

TransferJet
ชื่อชนิด  Photo (*1) Movie 
TJS-1+ MS-JX8G (+ DSC-TX100V) JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD(*2)(*4)


กลับด้านบน

USB Drive
USM1GL
USM2GL
USM4GL
USM8GL
USM16GL
USM32GL
USM1GJ
USM2GJ
USM4GJ
USM8GJ
USM4GLX(A)
USM8GLX(A)
USM16GLX(A)
USM32GLX(A)
USM64GLX(A)
USM4GN
USM8GN
USM16GN
USM32GN
USM4GR
USM8GR
USM16GR
USM32GR
USM8GQ
USM16GQ
USM32GQ
USM64GQ
USM4GM
USM8GM
USM16GM
USM32GM
USM4GP
USM8GP
USM16GP
USM32GP
USM64GP


กลับด้านบน

External Hard Drive (รองรับสำหรับ USB Recording เท่านั้น)
HD-PG3
HD-PG5
HD-PG5U
HD-EG3
HD-EG5
HD-EG5U
HD-D1
HD-D2


กลับด้านบน

อื่น ๆ
MSAC-UAH1
MRW-F3


กลับด้านบน