หมายเลข ID หัวข้อ : 00138281 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

แอพ YouTube เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดเพาเวอร์ของ Android TV ขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพ YouTube จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดเพาเวอร์ของ Android TV ขึ้นมา ถ้าหากปิดเพาเวอร์ของทีวีลงไปในระหว่างที่แอพ YouTube กำลังทำงานและไม่ได้กดปุ่ม BACK บนรีโมท IR ที่จัดมาให้ เพื่อให้ออกจากแอพนั้นก่อน. เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเกิดปัญหานี้, ให้ทำการออกจากแอพ YouTube ก่อนที่จะปิดเพาเวอร์ของทีวีก่อนเสมอ.

ถ้าต้องการออกจาก YouTube:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ YouTube ในกลุ่ม Apps.
  3. กดที่ปุ่ม BACK บนรีโมท.