หมายเลข ID หัวข้อ : 00077946 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

กล้องหยุดการบันทึกภาพทันทีไปเอง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กล้องจะหยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติ ในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้.
 1. เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลือมีอยู่ต่ำ, การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติและเพาเวอร์จะปิดลงไป.
 2. เมื่อหน่วยความจำเต็ม, การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติ.
 3. เมื่ออุณหภูมิภายในกล้องสูงขึ้น, ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนจอ LCD ของกล้อง และ การถ่ายภาพจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ. ยิ่งไปกว่านั้น, หากอุณหภูมิสูงอยู่กล้องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ.

  สำหรับซีรีย์ HDRAZ:
  10-01 และไอคอนแสดงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ Live-View Remote.

  สำหรับรุ่นอื่น:
  HEAT หรือ Image จะแสดงขึ้นมาในช่องแสดงผล.

  หมายเหตุ: เมื่ออุณหภูมิภายในของกล้องเพิ่มสูงขึ้นในระหว่างที่ดำเนินการบันทึกอย่างต่อเนื่อง, วงจรป้องกันจะทำงาน และ ปิดเพาเวอร์ลงไปโดยอัตโนมัติ.
  ถ้าหากกล้องมีความร้อนสูงเกิน และ เพาเวอร์ปิดตัวเองลงไป, ปล่อยให้กล้องปิดตัวไว้ จนกระทั่ง กล้องเย็นลง. กระบวนการนี้อาจใช้เวลา 2-3 นาที หรือ มากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมในขณะนั้น.

  หมายเหตุ: ต่อไปนี้เป็นการทำให้เวลาบันทีกทำได้ยาวนานขึ้น.

  • ปิดเพาเวอร์เมื่อท่านไม่ได้ใช้กล้องนั้นอยู่.
  • หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดส่องตรง ๆ.

 4. เมื่อกล้องหมดเวลาการบันทึกต่อเนื่องสูงสุด, การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติ.

  หมายเหตุ: เวลาการบันทึกต่อเนื่องสูงสุดสำหรับภาพยนตร์จะประมาณ 13 ชั่วโมง.

  สำหรับรุ่นอื่น

  • SSLOW: ประมาณ 3 ชั่วโมง
  • SLOW: ประมาณ 6.5 ชั่วโมง

  วิดีโอที่สามารถทำการบันทึกได้จะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นของเครื่อง. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

 5. ตัวกล้องได้รับแรงสั่นสะเทือน หรือ กระแทกอย่างแรง เมื่อขั้วต่อของการ์ดหน่วยความจำ หรือ ชุดแบตเตอรี่ที่สกปรก, อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและอาจหยุดการบันทึก. ถอดการ์ดหน่วยความจำ และ แบตเตอรี่ออก. หากมีสิ่งสกปรกบนขั้วต่อ, ขั้วของการ์ดหน่วยความจำ หรือ แบตเตอรี่สกปรก.

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลาระยะหนึ่ง, กล้องจะมีการปิดตัวเองลงไปโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นการป้องกันชุดแพ็คแบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมสภาพ. ในกรณีนี้, ให้เปิดกล้องขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
ถ้าหากท่านได้เลือก OFF ในการปรับตั้งของการปิดเพาเวอร์, เพาเวอร์ของกล้องจะไม่มีการปิดให้เองโดยอัตโนมัติ.