หมายเลข ID หัวข้อ : 00129708 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2015

รองรับไฟล์ High-Resolution Audio ชนิดใดได้บ้าง?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชนิดของไฟล์ที่ให้การรองรับได้จะมีดังต่อไปนี้:

ไฟล์ WAV, FLAC, ALAC, AIFF และ DSD.
ความถี่สุ่ม: 96 kHz หรือสูงกว่า
ประมาณอัตราบิต: 24 bit หรือสูงกว่า