หมายเลข ID หัวข้อ : 00206712 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

เสียงเพลงมีคุณภาพที่ต่ำ.

    ตัว Codec ของเพลงนั้นอาจจะไม่ได้รับการรองรับจาก BRAVIA TV. เพลงที่มี Codec ที่ไม่มีการรองรับบางครั้งอาจจะสามารถเล่นได้, แต่ไม่มีการรับรองถึงคุณภาพของเสียงนั้น.
    ให้ตรวจเช็คดูคู่มือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide) สำหรับรายของ Codec ที่รองรับได้จาก BRAVIA Tv.สำหรับรายละเอียดต่าง

    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้้างอิงกับ ฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับโดยแอป Album, Music และVideo ได้?