หมายเลข ID หัวข้อ : 00106301 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ฉันจะสามารถใช้แบตเตอรี่พกพาแบบ USB เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานภายนอกให้กับกล้องได้หรือไม่?

  แบตเตอรี่พกพาSony USB ต่อไปนี้สามารถจะใช้เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานภายนอกให้กล้องได้. (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2015)

  • CP-B20
  • CP-F10LSAVP
  • CP-F10LA
  • CP-F2LSAVP
  • CP-F2LA
  • CP-F5
  • CP-V5
  • CP-V4
  • CP-V3A
  • CP-A2LAKS
  • CP-V3