หมายเลข ID หัวข้อ : 00106301 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ฉันจะสามารถใช้แบตเตอรี่พกพาแบบ USB เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานภายนอกให้กับกล้องได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แบตเตอรี่พกพาSony USB ต่อไปนี้สามารถจะใช้เป็นแหล่งจ่ายกำลังงานภายนอกให้กล้องได้. (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2015)

 • CP-B20
 • CP-F10LSAVP
 • CP-F10LA
 • CP-F2LSAVP
 • CP-F2LA
 • CP-F5
 • CP-V5
 • CP-V4
 • CP-V3A
 • CP-A2LAKS
 • CP-V3