หมายเลข ID หัวข้อ : 00110981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/05/2022พิมพ์

ฉันสามารถใช้ทีวีของฉันโดยไม่มีรีโมทที่จัดมาให้ได้หรือไม่?

    ท่านสามารถใช้งานทีวีของท่านได้ โดยใช้ ปุ่มควบคุมบนตัวเครื่องทีวีนั้น แต่ปุ่ม HOME และปุ่มลูกศรต่างจะไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง

    ตัวอย่างของการทำงานที่ใช้ได้: ปิด/เปิด ไฟของทีวี ปรับระดับเสียง หรือเลือกอินพุต
    สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือ

    ถ้าท่านต้องการจะซื้อรีโมท Sony ตัวใหม่่ หรือต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานทีวี กรุณาติดต่อกับ ทีมงานสนับสนุน ของเรา