หมายเลข ID หัวข้อ : 00110981 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2019

ฉันจะสามารถใช้งานทีวีของฉันได้โดยไม่มีรีโมทได้หรือไม่?

    ท่านสามารถจะใช้งานทีวีของท่านได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมต่าง ๆ บนทีวีนั้น, แต่จะไม่มีปุ่ม HOME และปุ่มลูกศรต่าง ๆ บนทีวี.
    ถ้าหากท่านใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ต, ท่านสามารถใช้วิดีโอ & TV SideView ทำการใช้งานทีวีของท่านได้เหมือนกับที่ท่านใช้รีโมทที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง.

    หมายเหตุ: ท่านสามารถจะดาวน์โหลด TV SideView ได้จากแอพ Store (iOS) หรือ Play Store (Android OS).
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้ไปดูได้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้: http://info.tvsideview.sony.net/