หมายเลข ID หัวข้อ : 00112000 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2018พิมพ์

ฟังก์ชั่น SteadyShot ไม่ทำงาน.

  สำคัญ: เมื่อใช้เลนส์หรือเมาท์อะแดปเตอร์ที่เป็นของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony®, การทำงานอย่างถูกต้องของฟังก์ชั่น SteadyShot® ไม่อาจรับประกันได้.

  ฟังก์ชั่น SteadyShot อาจทำงานไม่ถูกต้อง เมื่อกล้องเพิ่งจะเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่, หรือทันทีหลังจากที่ท่านเล็งกล้องไปยังวัตถุ, หรือเมื่อมีการกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปเต็มที่โดยไม่หยุดไว้ครึ่งทาง. ถ้าหากฟังก์ชั่น SteadyShot ยังไม่ทำงาน, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. ตรวจสอบว่า มีการเปิดฟังก์ชั่น SteadyShot ไว้ที่ On.
   1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
   2. เลือกที่ image (Camera Settings).
   3. เลือกที่ SteadyShot.
   4. เลือกที่ On.
  2. ถ้าหากเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้องเป็น 1.00 หรือต่ำกว่า, ให้ทำการอัพเดตระบบซอฟต์แวร์ก่อน.

   หมายเหตุ:

   • การอัพเดตระบบซอฟต์แวร์ของกล้องนี้จะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพของฟังก์ชั่น SteadyShot ให้ดีขึ้น.
   • ถ้าต้องการตรวจสอบเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของกล้อง, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:
    1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
    2. เลือกที่ image (Setup).
    3. เลือกที่ Version.
  3. ทำการปรับตั้ง SteadyShot ให้ถูกต้อง.

   หมายเหตุ: ฟังก์ชั่น SteadyShot จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อกล้องนั้นไม่ได้รับข้อมูลความยาวโฟกัสจากตัวเลนส์. เพื่อทำให้กล้องสามารถรับข้อมูลความยาวโฟกัสได้ ให้ทำการปรับแต่งการปรับตั้งต่าง ๆ ของ SteadyShot Adjust และ SteadyS. Focal Len.

   • ถ้าต้องการตั้งค่าการปรับตั้ง SteadyShot Adjust
    1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
    2. เลือกที่ image (Camera Settings).
    3. เลือกที่ SteadyShot Settings.
    4. เลือกที่ SteadyShot Adjust.
    5. เลือกที่ Manual.
   • ถ้าต้องการตั้งค่าการปรับตั้ง SteadyS. Focal Len
    1. บนตัวกล้อง, กดที่ปุ่ม MENU.
    2. เลือกที่ image (Camera Settings).
    3. เลือกที่ SteadyShot Settings.
    4. เลือกที่ SteadyS. Focal Len.
    5. เลือกความยาวโฟกัสจาก 8 mm ไปจนถึง 1000 mm ให้ตรงกับเลนส์ที่ท่านใช้อยู่นั้น.

  ถ้าหากการปรับตั้งตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้น, ไม่สามารถแก้อาการได้ ตัวเครื่องอาจต้องได้รับบริการตรวจสอบที่ ศูนย์บริการโซนี่.