หมายเลข ID หัวข้อ : 00099761 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2017

ซับไตเติลของภาพยนตร์ไม่สามารถอ่านได้ เมื่อฉันเล่นภาพยนตร์จากไดร์ฟ USB หรือ ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟภายนอก.

    มีความเป็นไปได้ของการเข้ากันไม่ได้ระหว่างการเข้ารหัสของซับไตเติลและตัวเลือกการเข้ารหัสที่เลือกในตัวเล่นมีเดียของทีวี.

    1. เมื่อทำการเล่นภาพยนตร์ที่มีซับไตเติล, ให้กด OPTION บนรีโมทของท่าน.
    2. เลือกที่ Subtitle.
    3. เลือกที่ Encoding.
    4. เลือกตัวเลือกการเข้ารหัสตามการเข้ารหัสของซับไตเติลของท่าน.