หมายเลข ID หัวข้อ : 00254626 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

จะสามารถส่ง วีดีโอออกไปภายนอกได้หรือไม่ในระหว่างที่ทำการบันทึกวีดีโด 4K (QFHD) ?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ทำได้ วีดีโอนี้สามารถส่งออกไปภายนอกได้