หมายเลข ID หัวข้อ : 00088226 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

วิธีการใช้ฟีเจอร์ Problem Diagnosis ในเมนูของทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้


ฟีเจอร์การวิเคราะห์ปัญหานี้ สามารถจะพบได้ในเมนู Help ของทีวี และจะช่วยในการแก้ปัญหาของปัญหาชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ภาพและเสียง
 • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 • อาการของอุปกรณ์ภาพนอก (Set-top box, Blu-ray Disc Player, ฯลฯ.)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเมนู Help เหล่านี้และตัวเลือกต่าง ๆ ที่แสดงไว้ด้านบน:
 HelpMenu

ตัวเลือก Self Diagnosis เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำการตรวจเช็คระบบ. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเปิดการทำงานของ Self Diagnosis:

 1. โดยการใช้ตัวรีโมท, กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Help.
   HelpIcon
 3. เลือกที่ Self Diagnosis.
 4. เลือกที่ Start Self Diagnostics.
   HelpMenu
 5. ดูผลลัพธ์สำหรับความผิดพลาดใด ๆ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น.
 6. คลิกที่ Check Picture/Sound
  HelpMenu 
 7. คลิกที่ Start.
  HelpMenu
  หมายเหตุ: ทีวีจะแสดงภาพและเสียงตัวอย่างต่าง ๆ ออกมาเป็นการทดสอบทีวีนั้น

ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการทดสอบที่เสร็จสิ้น:

HelpMenu