หมายเลข ID หัวข้อ : 00088226 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2017

วิธีการใช้ฟีเจอร์ Problem Diagnosis ในเมนูของทีวี.


  ฟีเจอร์การวิเคราะห์ปัญหานี้ สามารถจะพบได้ในเมนู Help ของทีวี และจะช่วยในการแก้ปัญหาของปัญหาชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

  • ภาพและเสียง
  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  • อาการของอุปกรณ์ภาพนอก (Set-top box, Blu-ray Disc Player, ฯลฯ.)

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเมนู Help เหล่านี้และตัวเลือกต่าง ๆ ที่แสดงไว้ด้านบน:
   HelpMenu

  ตัวเลือก Self Diagnosis เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำการตรวจเช็คระบบ. ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเปิดการทำงานของ Self Diagnosis:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมท, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Help.
    HelpIcon
  3. เลือกที่ Self Diagnosis.
  4. เลือกที่ Start Self Diagnostics.
    HelpMenu
  5. ดูผลลัพธ์สำหรับความผิดพลาดใด ๆ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น.
  6. คลิกที่ Check Picture/Sound
   HelpMenu 
  7. คลิกที่ Start.
   HelpMenu
   หมายเหตุ: ทีวีจะแสดงภาพและเสียงตัวอย่างต่าง ๆ ออกมาเป็นการทดสอบทีวีนั้น

  ภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการทดสอบที่เสร็จสิ้น:

  HelpMenu