หมายเลข ID หัวข้อ : 00105436 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

Smart Remote Control (แอพ PlayMemories Camera)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คำถามและคำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชัน Smart Remote Control และคุณสมบัติต่าง ๆ.

สำคัญ: Smart Remote Control สามารถติดตั้งได้ในกล้อง Sony ที่ระบุไว้เท่านั้น. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.playmemoriescameraapps.com เพื่อตรวจสอบรุ่นกล้องที่สามารถใช้ได้.

  • รอการเชื่อมต่อของสมาร์ทโฟน. เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อ. ควรทำอย่างไรต่อไป? เรียกแอพ PlayMemories Mobile‚ บนสมาร์ทโฟนของท่าน และเลือกกล้องสำหรับเชื่อมต่อ. เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนครั้งแรก, ท่านควรใส่รหัสผ่านที่แสดงอยู่บนกล้องไปที่ PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟน.
  • ภาพจะถูกเก็บไว้ที่ไหนเมื่อถ่ายภาพด้วย Smart Remote Control? ภาพต้นฉบับจะถูกบันทึกบนการ์ดหน่วยความจำในกล้อง, แต่ภาพสำเนาจะถูกเก็บไว้ที่สมาร์ทโฟนของท่าน.
  • ขนาดของภาพที่สามารถ่ายโอนได้ที่สมาร์ทโฟน? ขนาดของภาพประมาณ 2 เมกะพิกเซล; ขนาด 1616 x 1080 สำหรับอัตราส่วนภาพแบบ 3:2 และขนาด 1920 x 1080 สำหรับอัตราส่วนภาพแบบ 16:9. โดยเป็นขนาดภาพที่คงที่และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สำหรับการถ่ายโอนไปที่สมาร์ทโฟน
  • กล้องไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ทโฟนด้วย Smart Remote Control ได้. ท่านต้องทำการอัพเดตเวอร์ชันของ PlayMemories Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน. ถ้าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อได้, ท่านอาจจะอยู่ห่างจากกล้องมากเกินไปและจำเป็นต้องอยู่ใกล้ตัวกล้อง.