หมายเลข ID หัวข้อ : 00072466 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021พิมพ์

MHL คืออะไร?

MHL (Mobile High-Definition Link)

  MHL ย่อมาจาก Mobile High-Definition Link. MHL ใช้การเชื่อมต่อแบบห้าขา สำหรับทำการส่งภาพในระดับคุณภาพ 1080p , เสียงในระดับคุณภาพ 192khz และเสียงเซอร์ราวด์ 7.1 แชลแนล.

  เนื่องจาก MHL ใช้จำนวนของขาที่น้อย, จึงนิยมนำมาใช้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรืออุปกรณ์โมบายอื่น ๆ เข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์แสดงผล High-Definition (HD)รูปภาพประกอบ

  ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้ MHL:

  • อุปกรณ์จ่ายสัญญาณ และแสดงผลจะต้องมีการเชื่อมต่อแบบ MHL.

   หมายเหตุ: ในบางกรณีจะสามารถใช้ตัวอะแดปเตอร์ MHL-to-HDMI ได้ ถ้าหากอุปกรณ์แสดงผลนั้นไม่มีขั้วต่อแบบ MHL.

  • สาย MHL.
  • ออดิโอ(เพลง), วิดีโอ, รูปภาพ หรือสื่ออื่น ๆ ที่รองรับได้โดยอุปกรณ์ทั้งสอง. ตรวจเช็คดูกับคู่มือหรือข้อมูลรายละเอียดสเปคสำหรับอุปกรณ์จ่ายสัญญาณและแสดงผล เพื่อความมั่นใจว่าไฟล์ชนิดนั้นสามารถรอบรับได้