หมายเลข ID หัวข้อ : 00072466 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2017

อะไรคือ MHL?

MHL (Mobile High-Definition Link)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

MHL ย่อมาจาก Mobile High-Definition Link. MHL ใช้การเชื่อมต่อแบบห้าขา เพื่อทำการนำส่งสัญญาณภาพระดับคุณภาพ 1080p, เสียงระดับคุณภาพ 192khz และเสียงเซอร์ราวด์แบบ 7.1 channel.

MHL ใช้ขาต่อขนาดเล็ก, ที่มีใช้ทั่วไปในการเชื่อมต่อของโทรศัพท์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์โมบายอื่น ๆ เข้ากับทีวี หรืออุปกรณ์แสดงผลระบบ High-Definition (HD). Image

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้ MHL:

  • อุปกรณ์เสียงและอุปกรณ์แสดงผลจะต้องสามารถเชื่อมต่อ MHL ได้.

    หมายเหตุ:  ในบางกรณี MHL-to-HDMI adaptor  สามารถจะใช้ได้ ถ้าหากอุปกรณ์แสดงผลนั้นไม่มีการเชื่อมต่อแบบ MHL.

  • สาย MHL.
  • มีเดียที่เป็นออดิโอ (เพลง), วิดีโอ, รูปถ่าย หรืออื่น ๆ ที่รองรับได้โดยอุปกรณ์ทั้งสอง. ให้ตรวจสอบกับคู่มือหรือข้อมูลสเปคสำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณและอุปกรณ์แสดงผลนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ไฟล์ชนิดนั้นมีการรองรับได้.