หมายเลข ID หัวข้อ : 00078031 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

ฉันจะสามารถทำการลบรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำออกไป โดยใช้กล้องนี้ได้หรือไม่?

ลบรูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำออกไป โดยใช้กล้องนี้.

  รูปภาพไม่สามารถจะลบออกได้ทีละรูปจากกล้อง.

  ถ้าหากท่านต้องการจะลบภาพที่ถ่ายไว้, ให้ทำการคัดลอกรูปภาพที่ต้องการด้วย PlayMemories Home ออกไปให้กับเครื่องพีซีของท่าน, และจากนั้นให้ทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำโดยใช้กล้อง.

  สำคัญ: ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสิ้นในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียหายของข้อมูลได้. การฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ออกไปอย่างเป็นการถาวร.

  1. ที่ตัวกล้อง, กดปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง SETUP ขึ้นมา.
  2. กดปุ่ม ENTER.
  3. กดปุ่ม NEXT เพื่อให้แสดง FORMT.
  4. กดปุ่ม ENTER.
  5. กดปุ่ม ENTER เพื่อให้แสดง SURE? ในขณะที่มี OK แสดงขึ้นมา.
  6. กดปุ่ม ENTER.

   หมายเหตุ: DONE จะแสดงขึ้นมาเมื่อการฟอร์แมทเสร็จสิ้น.