หมายเลข ID หัวข้อ : 00076592 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/05/2022

ไม่สามารถเริ่มหรือหยุดการบันทึกวิดีโอได้.

ไม่สามารถบันทึก.

    ท่านไม่สามารถใช้งานปุ่ม REC START/STOP ได้ เมื่อคันโยก HOLD หรือสวิทช์ HOLD มีการตั้งไว้ที่ตำแหน่งล็อค.
    ให้ตรวจสอบที่ตำแหน่งสวิทช์ HOLD และคันโยก HOLD ของกล้องและของกล้องกันน้ำ.

    นอกจากนี้, เมื่อสวิทช์ Hold ของ AKA-LU1 Handheld Grip ที่มีจอ LCD (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) มีการตั้งไว้ที่ตำแหน่ง lock, ท่านไม่สามารถใช้งานปุ่ม REC START/STOP ได้. ให้ทำการปลดล็อคก่อนที่จะดำเนินการใช้งาน.