หมายเลข ID หัวข้อ : 00074770 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

แบตเตอรี่หมดลงอย่างรวดเร็ว.

แบตเตอรี่/เพาเวอร์

  ตรวจเช็คสิ่งต่อไปนี้ ที่เกี่ยวกับการใช้งานของแบตเตอรี่นั้น.

  • สมรรถนะของแบตเตอรี่มีการลดลงชั่วคราวเมื่อใช้ในที่มีอุณหภูมิต่ำ เวลาการใช้งานได้จะลดน้อยลง.
   ถ้าต้องการให้ได้เวลาการใช้งานมากขึ้นจากแบตเตอรี่เมื่ออยู่ในที่หนาวเย็น ให้ทำความอบอุ่นกับแบตเตอรี่โดยการใส่เข้าไปในกระเป๋าหรือสิ่งคล้ายกัน จากนั้นให้ติดตั้งเข้ากับกล้องก่อนที่จะทำการถ่ายภาพทันที.
  • แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าหากท่านมีการใช้งานบ่อยครั้งเช่นการซูมภาพ หรือถ่ายภาพยนตร์.
  • ปกติแบตเตอรี่จะมีการคายประจุเล็กน้อยแม้จะปิดกล้องไว้ก็ตาม. ถอดแบตเตอรี่ออกหลังการชาร์จไฟ และเก็บไว้แยกต่างหาก.
  • แบตเตอรี่อาจจะไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากขั้วต่อแบตเตอรี่สกปรก
   ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง, ก้านสำลี หรือสิ่งคล้ายกัน.
  • แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่จำกัด. ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงตามการใช้งานซ้ำ หรือเมื่อเวลาผ่านไป.
   ถ้าเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลงอย่างชัดเจน อาจจะถึงเวลาที่จะต้องทำการเปลี่ยนด้วยอันใหม่แล้ว.

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.