หมายเลข ID หัวข้อ : 00074770 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

แบตเตอรี่หมดกำลังไปอย่างรวดเร็ว.

Battery/power

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจสอบวิธีการจัดการดูแลแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้.

 • สมรรถนะของแบตเตอรี่ลดลงไปเป็นการชั่วคราวเมื่อใช้ในสภาวะอุณหภูมิที่หนาวเย็น, จะทำให้เวลาการใช้งานลดสั้นลงไป.
  ถ้าต้องการจะให้ได้เวลาใช้งานยาวนานขึ้นจากแบตเตอรี่นั้นในตอนที่อากาศหนาวเย็น, ให้เพิ่มความอบอุ่นกับแบตเตอรี่โดยการใส่ไว้ในกระเป๋าหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, และ จากนั้น ให้ใส่กลับเข้าไปในกล้องใหม่ ก่อนที่จะลงมือถ่ายภาพ.
 • แบตเตอรี่จะยิ่งมีกำลังไฟลดลงเร็วยิ่งขึ้น ถ้าหากท่านใช้งานต่าง ๆ บ่อย เช่น แฟลช และการซูม หรือถ่ายภาพยนตร์.
 • ปกติแบตเตอรี่จะมีการปล่อยกระแสไฟออกมาเป็นจำนวนเล็กน้อย แม้ว่า จะปิดกล้องไว้ก็ตาม. ให้ถอดแบตเตอรี่ออกหลังการชาร์จไฟ และแยกเก็บไว้ต่างหาก.
 • แบตเตอรี่อาจไม่สามารถชาร์จไฟได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่เกิดมีความสกปรกขึ้น.
  ให้เช็ดสิ่งสกปรกนั้นออกด้วยผ้าที่แห้ง, ก้านสำลี, หรือสิ่งที่คล้ายกัน.
 • แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่จำกัด. ความจุของแบตเตอรี่จะลดน้อยลงเมื่อมีการใช้งานซ้ำกัน หรือเมื่อเวลาผ่านไป.
  ถ้าหากเวลาที่แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ลดน้อยลงไปอย่างชัดเจน, ก็แสดงว่าถึงเวลาที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนด้วยอันใหม่.

ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถจะแก้ไขได้, เครื่องนั้นอาจจะจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ.