หมายเลข ID หัวข้อ : 00074814 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อทำ Camera Settings Reset, หน้าจอ LCD มอนิเตอร์จะเป็นสีดำ.

Camera Settings Reset

    Camera Settings Reset จะใช้ดำเนินการ หลังจากที่กล้องมีอาการคล้ายกับการปิดเพาเวอร์. ดังนั้น จอ LCD มอนิเตอร์จะปิดไปประมาณ 5 – 10 วินาที. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.