หมายเลข ID หัวข้อ : 00052769 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

ฉันจะสามารถเปลี่ยน SSID หรือรหัสผ่านได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตามการออกแบบแล้ว กล้องนี้จะมีชื่อ SSID และรหัสผ่านของตัวเองโดยเฉพาะ และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้