หมายเลข ID หัวข้อ : 00100087 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018พิมพ์

Live-View Remote ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องผ่านทาง Wi-Fi.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อ Live-View Remote เข้ากับกล้องผ่านทาง Wi-Fi ได้, ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากหน้าจอ LCD ของ Live-View Remote แสดงหมายเลขความผิดพลาด ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
   มีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงบนหน้าจอ LCD ของ Live-View Remote.

  • ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องกับ Live-View Remote ผ่านทาง Wi-Fi ถ้าหากเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของกล้อง และของ Live-View Remote ไม่ได้เป็นเวอร์ชันล่าสุด. ให้อัปเดตซอฟต์แวร์่ของทีวีไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด.

  1. ปิด Live-View Remote และกล้อง จากนั้น ทำการเปิดทั้งสองขึ้นมาใหม่อีกครั้ง, จากนั้น เชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก.
  2. ถอดแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องและใส่เข้าไปใหม่, จากนั้น ทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากไม่มีการ์ดหน่วยที่สามารถบันทึกได้เสียบอยู่ในกล้องที่เชื่อมต่อด้วยนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องผ่านทาง Wi-Fi ได้.

   • ตรวจเช็คดูว่าแต่ละด้านของการ์ดหน่วยความจำมีการหันไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว.

  3. ทำตามขั้นตอนด้านล่าง, รีเซ็ตตัว Live-View Remote และเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก. ท่านจำเป็นต้องทำการตั้งวันที่และเวลาใหม่ หลังจากที่การตั้งค่าถูกรีเซ็ต.

   1. เปิด Live-View Remote ขึ้นมาและกดที่ปุ่ม MENU ที่ด้านบนของตัว Live-View Remote.

   2. เลือกที่ รูปภาพประกอบ และรูปภาพประกอบ เลือกที่.

    รูปภาพประกอบ

   3. เลือกที่ OK.

    รูปภาพประกอบ

   4. หน้าจอหายไปและหน้าจอสำหรับตั้งค่าวันที่และเวลาจะแสดงขึ้นมา. ตั้งค่าวันที่และวันที่เข้าไป.

  4. รีเซ็ตการตั้งค่าของกล้อง และเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก. ถ้าหากท่านรีเซ็ตกล้อง, การตั้งค่าทั้งหมดรวมถึงวันที่และเวลาจะูถูกรีเซ็ตใหม่. รูปภาพจะไม่ถูกลบหายไป.

   • สำหรับวิธีการรีเซ็ตของกล้อง Action Cam, ให้อ้างอิงกับรายการตั้งค่าในคู่มือการใช้งาน. ตั้งค่าวันที่และเวลาหลังการตั้งค่าจะถูกรีเซ็ตใหม่.
   • สำหรับวิธีรีเซ็ต DSC-QX ซีรีย์, ให้กดที่ปุ่ม RESET บนตัวกล้อง โดยใช้วัสดุที่มีปลายเล็ก.
    กล้องนี้ไม่มีฟังก์ชันสำหรับการตั้งค่าวันที่และเวลา. เมื่อตัว Live-View Remote และกล้อง เชื่อมต่อกับ Wi-Fi, นาฬิกาของกล้องจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นเวลาเดียวกันกับของ ตัว Live-View Remote.

  5. กดที่ปุ่ม RESET บนตัว Live-View Remote และเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก.

  6. ถ้าหากการดำเนินการข้างต้นไม่ดีขึ้น, อาจจะมีปัญหาที่ตัว Live-View Remote หรือตัวกล้องนั้น.

   • ถ้าหากกล้องสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตผ่านทาง Wi-Fi ได้, ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัว Live-View Remote.
   • ถ้าหากท่านมีกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้หลายตัว, ให้ตรวจเช็คดูว่าตัว Live-View Remote สามารถเชื่อมต่อกับกล้องตัวอื่นผ่านทาง Wi-Fi ได้หรือไม่. ถ้าหากการเชื่อมต่อกับกล้องตัวอื่นไม่สามารถทำได้, อาจจะมีปัญหาที่ตัว Live-View Remote นั้น.