หมายเลข ID หัวข้อ : 00112446 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เทคโนโลยี DLNA คืออะไร?

    เทคโนโลยี Digital Living Network Alliance (DLNA) ช่วยให้ระบบเครือข่ายในบ้านสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง และ วิดีโอในบ้านจำนวนมากได้, รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์, เกมคอนโซล, กล้องดิจิตอล และ ผลิตภัณฑ์พกพา/ผลิตภัณฑ์มือถือ. โดยทำให้สามารถทำการแบ่งปันเพลง, วิดีโอ, และรูปภาพต่าง ๆ ได้ในกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านเครือข่ายในบ้าน. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการรับรองของ DLNA ปกติจะมีการแสดงโลโก้ DLNA บนผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ให้ทราบ.

    หมายเหตุ:

    • ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ครบทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก DLNA.
    • เข้าไปดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ DLNA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.