หมายเลข ID หัวข้อ : 00059596 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีชัตดาวน์หรือปิดคอมพิวเตอร์ของฉันอย่างแท้จริง

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้ปิดอย่างสมบูรณ์:

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings
   Image

   หมายเหตุ: การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน

  2. ในหน้าจอ Settings ในมุมขวาล่าง ให้คลิกที่ Change PC settings
  3. ในหน้าจอ PC Settings ให้คลิกที่ Update and recovery
  4. ในหน้าจอ Update and recovery ให้คลิกที่ Recovery
  5. ในหน้าจอ Recovery ใน Advanced startup ให้คลิกที่ ปุ่ม Restart now
  6. ในหน้าจอ Choose an option ให้คลิกที่ Turn off your PC