หมายเลข ID หัวข้อ : 00061120 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2014พิมพ์

อุปกรณ์ Bluetooth ชนิดใดบ้างที่สามารถจะทำการเซ็ตอัพและใช้งานกับทีวีได้?

    อุปกรณ์ที่รองรับการใช้ได้กับทีวีนี้มีเพียง เมาส์ Bluetooth®

    หมายเหตุ: การใช้งานของตัวชี้ (pointer) ของเมาส์ Bluetooth สามารถจะใช้ได้เฉพาะใน Internet browser เท่านั้น