หมายเลข ID หัวข้อ : 00057331 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

สามารถทำการปิดตัวเลือก Wi-Fi และ NFC ได้หรือไม่?

    ใช่. ท่านสามารถปิดการใช้งานชั่วคราวทั้งหมดที่มี Wi-Fi และ ฟังก์ชั่น NFC โดยการตั้งค่าโหมด Airplane ไปที่ On.

    ถ้าท่านตั้งค่าโหมด Airplane ไปที่ On, ไอคอน Image (airplane) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอและทั้งหมดที่มี Wi-Fi และฟังก์ชั่น NFC จะถูกปิดใช้งาน.

    ใช้งานฟังก์ชั่น Wi-Fi อีกครั้ง, ตั้งค่าโหมด Airplane ไปที่ Off.