หมายเลข ID หัวข้อ : 00063346 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการแบ็คอัพ Registry ของระบบปฏิบัติการใน Windows 8 และ 8.1.

  ทำตามกระบวนการนี้เพื่อทำการแบ็คอัพค่า Registry.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะมีการหยุดทำงานของซอฟต์แวร์และการสูญหายไปของข้อมูล. เมื่อทำการแก้ไขค่า Registry, มีความเสี่ยงที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ หรือระบบปฎิบัติการที่ติดตั้งไว้นั้นเกิดการเสียหาย, ที่อาจจะส่งผลให้ข้อมูลเกิดการสูญหายไปได้.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ:  การกดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปยังหน้าจอของ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Search, ให้พิมพ์ข้อความของ regedit เข้าไป, และจากนั้น ให้กดที่คีย์ Enter.

   หมายเหตุ: ถ้ามีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้คลิกที่ Yes.

  3. ในหน้าต่างของ Registry Editor, ใน แถบเมนู นั้น, ให้คลิกที่ File.
  4. ในเมนูของ File, ให้คลิกที่ Export.
  5. ในหน้าต่างของ Export Registry File, ใน Export range, ให้คลิกที่ปุ่มกดเลือก All.
  6. ในกรอบของ File name, ให้ป้อนชื่อของไฟล์ที่ส่งออกไปและจากนั้น ให้คลิกที่ ปุ่ม Save.
  7. ในหน้าต่างของ Registry Editor, ให้คลิกที่ปุ่ม X ที่มุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่างนี้.