หมายเลข ID หัวข้อ : 00225504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

วิธีป้องกันบัญชีของยูสเซอร์ประจำเครื่องด้วยรหัสผ่าน

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันบัญชีของยูสเซอร์ประจำเครื่องด้วยรหัสผ่าน

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. ถ้าหากท่านใช้บัญชีของแอดมินในการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานอื่น จะทำให้ไฟล์ที่มีการเข้ารหัสหรือข้อความในอีเมล์สำหรับบัญชีผู้ใช้งานอื่นไม่สามารถเข้าได้โดยผู้ใช้งานบัญชีนั้นอีกต่อไป

  1. คลิกที่ ปุ่ม Start และจากนั้นคลิกที่ Control Panel
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ User Accounts and Family Safety.
  3. ในหน้าต่างของ User Accounts and Family Safety , คลิกที่ User Accounts.
  4. ในหน้าต่างของ User Accounts , คลิกที่ Manage another account.

   หมายเหตุ: ถ้ามีข้อความแสดงให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือมีข้อความของ User Account Control แสดงขึ้นมา ให้ใส่รหัสที่ถูกต้องเข้าไป แล้วคลิกที่ Continue หรือคลิกที่ Yes.

  5. ในหน้าต่างของ Manage Accounts , คลิกบัญชีที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนแปลง
  6. ในหน้าต่างของ Change an Account , คลิกที่ Create a Password.

   หมายเหตุ: บัญชีผู้ใช้งานแบบที่เป็น Guest ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้

  7. ในหน้าต่างของ Create Password , ในช่องข้อความ New password , ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการลงไป
  8. ในช่องของข้อความ Confirm new password , ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมือนกันนั้นเข้าไปอีกครั้ง

   หมายเหตุ: รหัสผ่านจะต้องพิมพ์เข้าไปให้เหมือนกันทั้งสองครั้ง

  9. ในช่้องข้อความ Type a password hint , ให้พิมพ์ประโยคหรือพยางค์ที่จะช่วยให้ยูสเซอร์ของบัญชีนั้นจำรหัสผ่านได้
  10. คลิกที่ปุ่ม Create password
  11. ในหน้าต่างของ Change an Account , คลิกที่ X ในมุมขวาบนเพื่อปิดหน้าต่างนั้น