หมายเลข ID หัวข้อ : 00127489 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการสร้างชุดแผ่น Recovery Discs โดยการใช้ซอฟต์แวร์ VAIO Care version 8.

  ด้วยที่ไม่ได้มีแผ่นสำหรับ Recovery ระบบ มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ . ข้อมูลที่ต้องใช้ในการกู้คืนเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลับไปเป็นเหมือนตอนแรก, สภาวะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน จะมีการใส่ไว้ให้ในพาร์ติชั่นพิเศษของฮาร์ดไดร์ฟ. ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถที่จะใช้ทำการสร้างชุดของแผ่น Recovery จากช้อมูลเหล่านั้นได้, ซึ่งจะสามารถใช้ในการคืนสภาพข้อมูลของพาร์ติชั่นกู้คืนและคืนสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลับไปเหมือนตอนแรก สภาวะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน ในกรณีที่ต้องทำเช่นนั้น.

  สำคัญ:

  • ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการแบ็คอัพไปไว้ในแผ่น Recovery ให้.
  • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไดร์ฟ CD/DVD ภายนอก, ต้องแน่ใจว่า ไดร์ฟนั้นได้มีการเชื่อมต่อตามคำสั่งที่อยู่ในคู่มือที่ให้มา.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดเพาเวอร์อยู่และกดที่ปุ่ม Assist.
  1. ในแอพพลิเคชั่น VAIO Care, ให้คลิกที่ Advanced Tools.

   Image

  2. คลิกที่ Restore and recovery.

   Image

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือมีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไป และ คลิกที่ Yes.

  3. ใน Restore and Recovery, คลิกที่ Create Recovery Media.

   Image

  4. คลิกที่ Next.

   Image

   หมายเหตุ: เชื่อมต่อตัว AC adapter และอย่าทำให้กำลังไฟเกิดการขาดตอนในระหว่างกระบวนการนี้.

  5. คลิกที่ชนิดของสื่อที่ต้องการจะใช้.

   สำคัญ: ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อใช้ แฟลชไดร์ฟ USB ในการสร้างเป็นสื่อสำหรับ Recovery.

   Image

   สำคัญ:

   • ถ้าหาก ไม่มีตัวเลือก Create Recovery Media , อาจจะเป็นที่ท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี optical drive (ไดร์ฟเชิงแสง) ภายในตัวเครื่อง, เช่น เครื่อง netbook. เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้เชื่อมต่อ optical drive (ไดร์ฟเชิงแสง) ภายนอกและเริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ VAIO Care™ ขึ้นมาใหม่.
   • ใช้แฟลชไดร์ฟ USB ทำการเก็บ Recovery Media. ตัวแฟลชไดร์ฟ USB อาจจะสามารถใช้ในการเริ่มการทำงานของ VAIO Care Rescue ได้ ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ระบบทำงานล้มเหลว.
  6. ใส่แผ่น DVD หรือ DVD-DL เข้าไปในไดร์ฟเชิงแสง.

   หมายเหตุ:

   • ชนิดของแผ่นที่รองรับได้และจำนวนที่ต้องใช้จะแสดงขึ้นมา.
   • จำนวนของแผ่นที่จะต้องใช้สร้างในชุดจะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นของเครื่อง.
  7. เมื่อระบบตรวจรองรับแผ่นได้แล้ว, ในหน้าต่างของ Insert a blank disc and select the drive, ให้คลิกที่ปุ่ม Next.

   Image

  8. ในหน้าต่างของ Proceed creating media, ให้คลิกที่ปุ่ม Next.

   หมายเหตุ: แม้ว่าจะใช้เวลานานในการทำงาน, ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่า แผ่นสำหรับกู้คืนเหล่านั้นได้รับการสร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องโดยการตรวจสอบที่กรอบที่อยู่กับ Verify my disc was created correctly (slower).

   Image

  9. คลิกที่ปุ่ม Start.

   หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงสถานะจะแสดงขึ้นมา.

  10. เมื่อแผ่นแรกได้ร้บการสร้างให้แล้ว, ให้นำแผ่นออกไปและเขียนชื่อกำกับให้ถูกต้องจากนั้นให้ใส่แผ่นดิสก์แผ่นที่สองเข้าไป ถ้าหากต้องใช้.

   Image

  11. ใส่แผ่นดิสก์แผ่นอื่นเข้าไป และ จากนั้นให้ค่ลิกที่ปุ่ม Next.
  12. เมื่อแผ่นที่สองได้รับการสร้างให้แล้ว ให้ถอดออกและเขียนชื่อกำกับให้ถูกต้อง.
  13. คลิกที่ปุ่ม OK.