หมายเลข ID หัวข้อ : 00058693 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2018

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ one-touch listening.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และแทปเล็ตต่าง ๆ:

ระบบปฏิบัติการ Android 2.3.3 หรือที่ใหม่กว่า ไม่รวมถึง 3.x.


ให้เข้าไปดูที่หน้าเว็บต่อไปนี้ สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี NFC อยู่ในตัว:

http://rd1.sony.net/lifestyle/listen/device/