หมายเลข ID หัวข้อ : 00068815 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเรียกใช้การวินิจฉัยทางฮาร์ดแวร์ (hardware diagnostics) โดยใช้ซอฟต์แวร์ VAIO Care เวอร์ชั่น 8.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการวินิจฉัยปัญหาเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์:

 1. กดที่ปุ่ม Assist บนเครื่องคอมพิวเตอร์.
 2. ยูติลิตี้ VAIO Care™ จะเปิดการทำงานของยูติลิตี้ Troubleshooting ขึ้นมา.
 3. คลิกที่ Advanced Tools.

  Image
 4. คลิกที่ Diagnostics.

  Image
 5. เลือกที่การทดสอบที่ต้องการ. (เช่น: Hard drive, memory ฯลฯ.)

  หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้จะเลือกที่ Hard disk drive test.

  Image

 6. คลิกที่ Hard disk drive - quick test หรือที่ Hard disk drive - extensive test.
 7. ความคืบหน้าของการทดสอบจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างของ VAIO Care.

  Image
 8. คลิกที่ OK เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น.

  Image
 9. ผลของการทดสอบจะแสดงขึ้นมา.

  Image