หมายเลข ID หัวข้อ : 00068815 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเรียกใช้การวินิจฉัยทางฮาร์ดแวร์ (hardware diagnostics) โดยใช้ซอฟต์แวร์ VAIO Care เวอร์ชั่น 8.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการวินิจฉัยปัญหาเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์:

  1. กดที่ปุ่ม Assist บนเครื่องคอมพิวเตอร์.
  2. ยูติลิตี้ VAIO Care™ จะเปิดการทำงานของยูติลิตี้ Troubleshooting ขึ้นมา.
  3. คลิกที่ Advanced Tools.

   Image
  4. คลิกที่ Diagnostics.

   Image
  5. เลือกที่การทดสอบที่ต้องการ. (เช่น: Hard drive, memory ฯลฯ.)

   หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้จะเลือกที่ Hard disk drive test.

   Image

  6. คลิกที่ Hard disk drive - quick test หรือที่ Hard disk drive - extensive test.
  7. ความคืบหน้าของการทดสอบจะแสดงขึ้นมาในหน้าต่างของ VAIO Care.

   Image
  8. คลิกที่ OK เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น.

   Image
  9. ผลของการทดสอบจะแสดงขึ้นมา.

   Image