หมายเลข ID หัวข้อ : 00055017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

การหา SSID และ Wi-Fi Password ของ Action Cam ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  SSID และ รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi จะมีพิมพ์ไว้บนสติกเกอร์ในคู่มือการใช้งาน Action Cam หรือที่ฝาปิดแบตเตอรี่ ถ้าหากสติกเกอร์หายไปหรืออ่านได้ยาก ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์และจากนั้นทำตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วแต่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อหาไฟล์ WiFI_INF.TXT

  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows (Windows)

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้
  2. เปิดเครื่องขึ้นมา
  3. คลิกที่ปุ่ม เริ่มทำงาน (Start)
  4. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการเลือกที่ คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือ พีซีนี้ (This PC)
  5. เลือกไปที่ PMHOME
  6. เลือกไปที่ INFO
   โฟลเดอร์ PC
  7. เปิดไฟล์ WIFI_INF.TXT

  ระบบปฏิบัติการ Apple Macintosh (macOS)

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้
  2. เปิดเครื่องขึ้นมา
  3. คลิกที่ ตัวหา (Finder)
  4. เลือกที่ อุปกรณ์ (Devices)
  5. เลือกไปที่ INFO
  6. เลือกไปที่ PMHOME
  7. เปิดไฟล์ WIFI_INF.TXT