หมายเลข ID หัวข้อ : 00055017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/07/2020

วิธีตรวจสอบ SSID / password ที่จำเป็นสำหรับ Wi-Fi

  SSID/password จะดูได้จากคู่มือแนะนำที่จัดมาให้ด้วย หรือสติกเกอร์ที่ติดกับฝาปิดแบตเตอรี่ของกล้องนั้น.
  ถ้าหากสติ๊กเกอร์หายไป, ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่่อตรวจเช็คดู SSID/password. ท่านสามารถลบไฟล์บันทึกข้อมูล (log file) ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในการ์ดหน่วยความจำโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

  วิธีการตรวจสอบ ID/password:

  1. เชื่อมต่อกล้องนั้นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB (จัดมาให้).
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
   • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Windows:
    1. คลิกที่ปุ่ม Start, และ จากนั้น คลิกที่ Computer.
    2. ในหน้าต่างคอมพิวเตอร์, คลิกที่ PMHOME. Next, คลิกที่โฟลเดอร์ INFO และ จากนั้น คลิกที่ WIFI_INF.TXT.
   • สำหรับ ระบบปฏิบัติการ Mac:
    1. คลิกที่ Finder และ จากนั้น คลิกที่ Devices.
    2. ภายใต้อุปกรณ์, คลิกที่ PMHOME. Next, คลิกที่ โฟลเดอร์ INFO และ จากนั้น คลิกที่ WIFI_INF.TXT
  3. ตอนนี้ท่านจะเห็น SSID และ Password.