หมายเลข ID หัวข้อ : 00055017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2024พิมพ์

การหา SSID และ Wi-Fi Password ของ Action Cam ของฉัน

  ID และรหัสผ่านสำหรับเชื่อมต่อกล้องของฉันเข้ากับ Wi-Fi อยู่ที่ไหน?

  SSID/รหัสผ่าน จะพบได้ในคู่มือการใช้งานที่ให้มา หรือสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่ฝาครอบแบตเตอรี่ของกล้อง
  ถ้าสติ๊กเกอร์นี้หายไป ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจดู SSID/รหัสผ่านี้ได้

  วิธีการตรวจดู Id/รหัสผ่าน

  1. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย micro USB (ที่ให้มา)
  2. เปิดเครื่องขึ้นมา
  3. การเปิดไฟล์ข้อความ (Text File) ที่บันทึกไว้ในกล้อง
   • สำหรับ Windows OS:
    1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มต้น (Start) และจากนั้นคลิกที่ คอมพิวเตอร์ (Computer)

    2. ในหน้าต่างคอมพิวเตอร์ คลิกที่ PMHOME และจากนั้นคลิกที่ โฟลเดอร์ INFO
    3. เปิดไฟล์ WIFI_INF.TXT
   • สำหรับ Mac OS:
    1. คลิกที่ Finder และจากนั้นคลิกที่ อุปกรณ์ (Devices)
    2. ในอุปกรณ์ (Devices) คลิกที่ PMHOME และจากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ INFO
    3. เปิดไฟล์ WIFI_INF.TXT
  4. ตอนนี้ท่านจะเห็น SSID และ Password

  หมายเหตุ: สำหรับวิธีการตั้งค่าและใช้งาน กรุณาอ้างอิงกับส่วนของ วิธีการใช้ ของเว็บไซต์ maging Edge Mobile