หมายเลข ID หัวข้อ : 00055261 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2015พิมพ์

อุปกรณ์เสริมอะไรบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับตัวอะแดปเตอร์ขาต่อแบบมัลติอินเตอร์เฟส (Multi Interface Shoe Adapter)?

    นอกจากอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานด้วยกันได้ สำหรับขาต่อแบบมัลติ(Multi Interface Shoe), อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ผลิตโดย Sony ที่ใช้งานร่วมกันได้กับขาต่อที่เป็นอุปกรณ์เสริมก็สามารถใช้ได้ (ขาต่อแบบโคลด์ (cold shoe) ตามมาตรฐาน ISO518).
    อุปกรณ์เสริมของ Alpha จะใช้งานร่วมกันได้กับ Auto-Lock Accessory Shoe ก็จะสามารถใช้ได้ เมื่อใส่เข้าไปโดยใช้ร่วมกับ Multi Interface Shoe Adaptor (ADP-MAA) ที่จัดมาให้หรือที่เป็นอุปกรณ์เสริม.

    หมายเหตุ:

    • การทำงานไม่อาจรับประกันได้ว่า จะเป็นไปตามปกติกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ทั้งหมด. การทำงานกับชุดแฟลชของ Konica Minolta ไม่สามารถรับประกันว่า จะทำงานได้เป็นปกติ.
    • การทำงานกับอุปกรณ์เสริมของบริษัทอื่นไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะเป็นปกติ.