หมายเลข ID หัวข้อ : 00114262 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

เมื่อกล้องติดตั้งไว้บนขาตั้งกล้องที่วงแหวนควบคุมไม่หมุนอย่างราบรื่นหรือไม่หมุนเลย.

  ขึ้นอยู่กับขนาดของฐานเมาท์ที่ติดตั้งสำหรับขาตั้งกล้อง, ฐานสำหรับเมาท์อาจไปขัดกับวงแหวนควบคุมที่ด้านหน้าของตัวกล้อง. ถ้าหากฐานสำหรับเมาท์นี้ทำจากวัสดุที่อ่อน เช่น แผ่นยางหรือไม้ก๊อก, การขันสกรูให้แน่นมากไปอาจทำให้การหมุนวงแหวนควบคุมทำได้ยากขึ้น.

  ให้ลองทำตามดังต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. คลายสกรูของฐานสำหรับเมาท์ออกเล็กน้อยเพื่อลดแรงกดระหว่างตัวฐานและตัวกล้อง.

   สำคัญ: อย่าคลายสกรูมากเกินไปเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการตกหล่นของตัวกล้อง.

  2. หมุนตัวกล้องไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนมุมที่กล้องนั้นวางบนฐานสำหรับเมาท์.
  3. ให้ใช้ซองหุ้มที่เข้ากันได้ของ Sony (LCJ-ซีรีย์) ที่ช่วยแยกระยะห่างระหว่างแป้นกับเป้าต่อของขาตั้งกล้อง ที่เมาท์กล้องเข้าไป. โดยจะมีซองหุ้มต่อไปนี้ที่ใช้ได้:
  • LCJ-RXA (DSC-RX100)
  • LCJ-RXC (DSC-RX100/RX100 II)
  • LCJ-RXF (DSC-RX100/RX100 II/RX100 III/RX100 IV)

  หมายเหตุ: ไม่สามารถจัดเก็บร่วมกับ Attachment Grip ได้ วางจำหน่ายปลีกเป็นอุปกรณ์เสริม.

  19739_LCJ-RXA_001