หมายเลข ID หัวข้อ : 00151542 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ลำโพงของทีวีไม่มีเสียงใด ๆ ออกมา เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบ DVI-to-HDMI จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องเล่น audio/video อื่น ๆ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

DVI รองรับเฉพาะสัญญาณวิดีโอเท่านั้น; ไม่มีการรองรับออดิโอ. ดังนั้นแจ็ค DVI ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจึงไม่มีเสียงออดิโอออกมา, การเชื่อมต่อแบบ HDMI ในทีวีไม่มีเสียงออดิโอใด ๆ เข้ามา. ดังนั้น สาย DVI-to-HDMI จึงมีแต่สัญญาณภาพแสดงบนจอทีวีเท่านั้น, แต่ลำโพงของทีวีจะไม่สามารถให้เสียงใด ๆ ออกมาได้. ในกรณีนี้ จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายออดิโอจากแจ็คเอาท์พุทออดิโอของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเข้ากับแจ็คออดิโออินพุทของทีวี.

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อินพุท HDMI ในทีวีเป็นอันที่รองรับสัญญาณออดิโอแบบอนาล็อกได้. ตัวออดิโออินพุทของทีวีอาจจะเป็นแบบต่อกับสายคอมโปสิตสีแดงและขาว หรือแบบต่อกับสายหูฟังแบบสเตอริโอ. รูปภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของแบบสายสำหรับเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ทั้งสองแบบ.
Image