การกำหนดค่า MTF การควบคุม

ภาพประกอบในการกำหนดค่าเลนส์

การกำหนดค่าเลนส์

การออกแบบที่ไร้ที่ติของ Sony G Lens เน้นความสมดุลที่ลงตัวระหว่างความละเอียดสูงและโบเก้ฉากหลังที่งดงามซึ่งสามารถยกระดับวิสัยทัศน์ของศิลปินได้
[1] เลนส์ Aspherical  [2] กระจก ED (Extra-Low Dispersion)
Modulation Transfer Function ของ SEL20F18G

MTF Chart

MTF (Modulation Transfer Function) อธิบายว่าเลนส์ให้รายละเอียดของภาพได้ดีเพียงใด โดยวัดจากระดับคอนทราสต์ที่ได้ระหว่างเส้นที่ห่างกันอย่างเหมาะสม
[1] คอนทราสต์ (%) [2] ระยะทางจากศูนย์กลางออปติคอลของเลนส์ (มม.)
[3] รูรับแสงสูงสุด [4] รูรับแสง F8 [5] ความถี่เชิงพื้นที่
[6] 10 เส้นคู่/มม. [7] 30 เส้นคู่/มม.
[8] ค่า Radial [9] ค่า Tangential
การควบคุมเลนส์
1. วงแหวนโฟกัส / 2. ปุ่มล็อคโฟกัส / 3. วงแหวนรูรับแสง / 4. ปุ่มสลับโหมดโฟกัส / 5. ดัชนีรูรับแสง / 6. ปุ่มปรับคลิกรูรับแสง

การควบคุมเลนส์