กล้องเลนส์แบบเปลี่ยนได้

กล้องเลนส์แบบเปลี่ยนได้

กล้องคอมแพคกลุ่มภาพยนตร์รุ่นเริ่มต้น FX30
กล้องคอมแพคกลุ่มภาพยนตร์รุ่นเริ่มต้น FX30

ILME-FX30

ใหม่

มุ่งหน้าสู่ระบบนิเวศแห่งผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

มุ่งหน้าสู่ระบบนิเวศแห่งผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

มาตรการสำหรับสภาวะแวดล้อมรวมถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต การจัดการผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อมผ่านซัพพลายเชน การใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการผลิต และการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้พลาสติกที่รีไซเคิลได้

มุ่งสู่การทิ้งรอยเท้านิเวศเป็นศูนย์

มาตรการด้านสภาวะแวดล้อมของ FX30

วัสดุ SORPLAS™0 ที่ใช้ในการผลิต FX30 นั้นรีไซเคิลซ้ำได้ มีความทนทาน กันน้ำมัน และมีคุณภาพสูง นอกจากนี้เรายังใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้อื่นๆ สำหรับตัวกล้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยลดการทำลายสภาวะแวดล้อมโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงานใดๆ
โลโก้ Road to ZERO ในป่า