เสียงความละเอียดสูง

เสียงความละเอียดสูง

เสียงความละเอียดสูง
ผู้หญิงกำลังสนุกไปกับเสียงคุณภาพสูง ผู้หญิงกำลังสนุกไปกับเสียงคุณภาพสูง

สู่จุดหมายในใจที่แท้จริงของศิลปิน

เพลิดเพลินกับเพลงของคุณในคุณภาพที่ใกล้เคียงยิ่งขึ้นกับการบันทึกเสียงต้นฉบับในสตูดิโอด้วยผลิตภัณฑ์เสียงความละเอียดสูงของเรา 

เสียงระดับ Hi-Res คืออะไร

คำนี้หมายถึงชุดของกระบวนการและรูปแบบดิจิตอลที่อนุญาตให้เข้ารหัสและเล่นเพลงโดยใช้อัตราการสุ่มตัวอย่างที่สูงกว่ามาตรฐานที่ใช้ใน CD
กราฟการบันทึกแบบอนาล็อกต้นฉบับ

การบันทึกอนาล็อกต้นฉบับ

กราฟของ CD 16 บิต/44.1kHz

CD: 16 บิต/44.1 kHz  

กราฟของเสียงความละเอียดสูงที่ 24 บิต/96kHz

เสียงความละเอียดสูงที่ 24 บิต/96 kHz

กราฟด้านบนเริ่มต้นด้วยคลื่นเสียงอนาล็อกแบบดั้งเดิมและแสดงอัตราการสุ่มตัวอย่างต่ำของ CD เมื่อเปรียบเทียบกับความถี่ที่เพิ่มขึ้นที่ใช้ในการบันทึกเสียงความละเอียดสูง เสียงความละเอียดสูงไม่มีมาตรฐานที่ตายตัว แต่ข้อมูลจำเพาะที่ใช้แพร่พลายที่สุดคือ 24 บิต/96 kHz (ส่งข้อมูลได้มากกว่า CD 3.2 เท่า) และ 24 บิต/192 kHz (ส่งข้อมูลได้มากกว่า CD 6.5 เท่า)

ตัวค้นหาผลิตภัณฑ์

การสนับสนุน