หมายเลข ID หัวข้อ : 00252614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2020

เชื่อมต่อ หูฟัง WH-1000XM4 เข้ากับ อุปกรณ์สองตัว (การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint connection))

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อท่านเชื่อมต่อ หูฟังเข้ากับ อุปกรณ์หนึ่ง ทั้งฟังก์ชันการเล่นเพลง (Media audio) และการโทรศัพท์ (Call audio) จะเชื่อมต่อพร้อมกัน หูฟังส่วนใหญ่จะสามารถให้มีการเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบหลายจุดกับ อุปกรณ์เสียงได้ แต่ถ้าจะสลับแหล่งจ่ายสัญญาณ ท่านจะต้องเข้าเข้าไปที่ การเชื่อมต่อ Bluetooth ตัดการเชื่อมต่อของแหล่งจ่ายสัญญาณปัจจุบัน และจากนั้น เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายสัญญาณที่ท่านต้องการจะใช้กับ หูฟังนั้นใหม่

  ไม่เหมือนกับ หูฟังอื่น ๆ จำนวนมาก หูฟัง WH-1000XM4 จะรองรับ การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint connection)ได้ หมายความว่า หูฟังนี้สามารถจะสลับได้โดยง่ายระหว่าง แหล่งจ่ายสัญญาณเสียงสองอันโดยไม่ต้องไปทำตามกระบวนการเชื่อมต่อ Bluetooth ใหม่ เหมือนทั่งไป หูฟังสามารถจะตอบรับโทรศัพท์ของท่านได้อัตโนมัติในระหว่างที่ท่านกำลังฟังเสียงจากแหล่งอื่นอยู่ (เช่น คอมพิวเตอร์หรือ เครื่องเล่นเพลง)

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  • ดาวน์โหลดแอป Sony | Headphones Connect ใน อุปกรณ์หนึ่งตัวและต้องมั่นใจว่าได้ทำการ อัปเดตเป็นอันล่าสุดแล้ว
  • อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณทั้งสองจะต้องรองรับการทำงานกับ Bluetooth ได้
  • เมื่อจับคู่ หูฟัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกที่ WH-1000XM4, แทน LE_WH-1000XM4
   • อาจจะใช้เวลาเป็นนาทีก่อนที่ WH-1000XM4 จะแสดงออกมาบนหน้าจอ

  วิธีการใช้ การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint connection)

  การเชื่อมต่อแบบหลายจุ (Multipoint connection) ทำงานได้เพียงสองอุปกรณ์ในแต่ละครั้ง ตัวอย่าง ท่านสามารถ:

  • ดู วีดีโอใน คอมพิวเตอร์ของท่านและรับสายโทรศัพท์จาก สมาร์ทโฟนของท่าน
  • ฟังเพลงในเครื่องเล่น Walkman (หรือ เครื่องเล่นเพลงอื่น) ของท่านและรับสายโทรศัพท์จาก สมาร์ทโฟนของท่าน

  ขั้นตอนอาจจะแตกต่างกันไปตาม อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะใช้ ทำตามคำแนะนำตาม อุปกรณ์ที่ หูฟังจะจับคู่ด้วย

  Walkman (หรือ เครื่องเล่นเพลงอื่น) และ สมาร์ทโฟน

  โทรศัพท์ Android สองตัว

  โทรศัพท์ Android และ iPhone

  อุปกรณ์สองตัวพร้อมกัน

  โทรศัพท์และ คอมพิวเตอร์