หมายเลข ID หัวข้อ : 00252223 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

ไม่มีเสียงในหูฟัง WH-1000XM4 จาก อุปกรณ์ที่สองเมื่อใช้ การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multipoint) (การเชื่อมต่อ ชุดหูฟังเข้ากับ 2 พร้อมกัน) และท่านไม่สามารถได้ยินเสียงจาก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อตัวที่สอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เปิดแอป Sony | Headphones Connect เลือกที่แท็บ ระบบ (System) และตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัวเลือก เชื่อมต่อกับ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน (Connect to 2 devices simultaneously) ได้ตั้งไว้เป็น เปิด (ON)
  2. หยุดการเล่นใน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นตัวแรก
  3. ปิดแอปพลิเคชันออดิโอ (เพลง) ในออดิโอที่เชื่อมต่อเป็นตัวแรก

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้น การสตรีมมิ่งแบบเงียบอาจจะมีต่อเนื่องได้ในอุปกรณ์ตัวแรก เมื่ออุปกรณ์ตัวที่สองเชื่อมต่อกับชุดหูฟังทาง Bluetooth ถ้าเป็นในกรณีนี้ชุดหูฟังนั้นจะยังคงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นตัวแรกอยู่ และออดิโอจะไม่สลับไปเป็นของอุปกรณ์ตัวที่สอง