หมายเลข ID หัวข้อ : 00120270 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021

ฉันต้องมีบัญชี Google account / ID เพื่อใช้ Android TV ของฉันหรือไม่ ?

ฟังก์ชันใดของทีวีนี้ที่ต้องใช้บัญชี Google (Google Account) ?

    ท่านสามารถใช้บางฟังก์ชันของ Android TV ได้ โดยไม่ต้องล็อกเข้าไปในบัญชีใช้งานของ Google ท่านสามารถรับชม รายการทีวีและใช้ แอปพลิเคชัน Sony ทั้งหมด ฟังก์ชันเครือข่ายในบ้านสำหรับแอป Album แอป Music แอป Video และ Network Electronic Program Guide (EPG) ได้

    นอกจากนี้ บางฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน Google Voice Search ฟังก์ชัน Chromecast built-in (Google Cast) เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และ แอป YouTube สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องล็อกเข้าไปในบัญชีของ Google

    อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่สามารถเช่า หรือซื้อ ภาพยนตร์ รายการโชว์ทางทีวี และแอปต่าง ๆ จาก Google Play Store ได้

    หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google’s Terms of Service and Privacy Policy) จะมีอยู่ในลิงค์ต่อไปนี้: