หมายเลข ID หัวข้อ : 00120241 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

วิธีการใช้ Sony Android TV ของท่าน

    ในส่่วนนี้ หลัง  การเซ็ตอัป Sony Android TV ของท่าน และ การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต  ท่านจะพบกับคำถามที่พบบ่อยในวิธีการใช้ คุณสมบัติสมาร์ท และ ฟังก์ชันพื้นฐานทีวีของท่าน

    การดู Sony Android TV

     

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาวันที่ไว้กับ การอัปเดตเฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดจากทั้ง Sony และ Google เราแนะนำให้เข้าไปที่หน้า  อัปเดตเฟิร์มแวรและซอฟต์แวร์ Sony Android TV