หมายเลข ID หัวข้อ : 00157904 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีใช้ตัวเลือก Self Diagnostics.

  ตัวเลือก Self Diagnostics จะทำการตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของทีวีอย่างง่าย ๆ โดยทำการทดสอบพื้นฐานสองอย่าง: Self Diagnostics, จะทำการทดสอบการตรวจเช็คตัวเองของระบบภายใน, และทดสอบ Check Sound/Picture, ซึ่งจะแสดงภาพตัวอย่างและเล่นคลิปเสียงตัวอย่างของคอนเทนท์.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดวิธีการเริ่มทดสอบ Self Diagnostics, ให้ดูในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น.

  Tต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของวิธีการเริ่มทดสอบของ Self Diagnostics.

  1. กดที่ปุ่ม Home.
  2. เลือกที่ ?/Help ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอทีวี.
  3. เลือกที่ Customer Support.
  4. เลือกที่ Self Diagnostics.

    Image

  5. เลือกที่ Start Self Diagnostics.

    Image
  6. ถ้าหากไม่มีการตรวจพบความผิดพลาด, เลือกที่ Check Picture/Sound เพื่อทำต่อ.

    Image
  7. เลือกที่ Start.

   Image 

   หมายเหตุ:

   • ทีวีจะแสดงภาพคอนเทนท์ตัวอย่างและเล่นคลิปเสียงตัวอย่างออกมา.
   • โดยเสียงจะเล่นออกมาทางลำโพงในตัวของทีวี. ถ้าหากไม่ได้ยินเสียง, ให้ลองทำการปรับระดับวอลลุ่มเพิ่มขึ้นโดยใช้รีโมท.

     Image

  8. เมื่อการทดสอบสิ้นสุด ท่านสามารถทำการรีสตาร์ทการทดสอบอีกหรือออกไปจากการทดสอบได้.

    Image

  ถ้าหากท่านไม่พบปัญหาใด ๆ ในการทดสอบภาพและเสียง แสดงว่า ทีวีนั้นทำงานได้ถูกต้อง. ถ้าหากท่านพบปัญหาในภาพหรือเสียงในระหว่างที่ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อจากภายนอก, ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อทางกายภาพของสายระหว่างทีวีและอุปกรณ์ พร้อมกับดูการปรับตั้งของอุปกรณ์ภายนอกนั้นด้วย.