หมายเลข ID หัวข้อ : 00233001 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

กล่องเซ็ตทอป

    เลือกชนิดของสาย

    เลือกชนิดของสาย เพื่อทำการเชื่อมต่อทีวี และ กล่องเซ็ตท็อป คุณภาพของวิดีโอและเสียงที่สตรีมมิ่ง สามารถจะแปรผันไปได้ ตามฟีเจอร์หรือ ข้อมูลจำเพาะของสายแต่ละอัน