หมายเลข ID หัวข้อ : 00225545 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

มีแอปของ Android TV อะไรให้บ้างและจะทำการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งแอปต่าง ๆนี้ได้อย่างไร?

    แอปที่มีอยู่จำนวนมากจาก Google Play™ store สามารถจะดาวน์โหลดไปให้กับ Android™ TV ได้ มีแอปต่างๆ หลายร้อยแอป ที่ออกมาใหม่เรื่อยๆ สำหรับแฟลตฟอร์ม Android TV Google Play store เปิดช่องทางให้กับแอปต่าง ๆที่ท่านอาจจะใช้งานกับอุปกรณ์โมบายของท่านอยู่แล้ว

    Google Play

    หมายเหตุ:

    หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนำท่านไปสู่คำตอบเกี่ยวกับแอปที่มีให้สำหรับ Android TV และวิธีการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งแอป

    การแก้ปัญหาและข้อมูลเพิ่มเติม: