หมายเลข ID หัวข้อ : 00202155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2021

แป้นพิมพ์เสมือน ไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ แม้จะเลือกกล่องพิมพ์ข้อความแล้วก็ตาม

  ถ้า แป้นพิมพ์เสมือนไม่แสดงในหน้าจอทีวี แม้จะทำการเลือก กล่องป้อนข้อความแล้ว ให้ทำการแก้ปัญหาชั่วคราวต่อไปนี้ตามลำดับ ตรวจดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่หลังการทำในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 1:

  1. ถอดอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของทีวีออก ถ้าหากมีตัวรับสัญญาณของ เมาส์ไร้สายเชื่อมต่อกับทีวี แป้นพิมพ์เสมือนอาจจะไม่แสดงขึ้นมา เนื่องจากทีวีตรวจพบว่ามี แป้นพิมพ์ USB อยู่แล้ว เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ถอดตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สายนี้ออกจากทีวี
   ตัวอย่างของ ตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย:
   รูปภาพของ ตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย
  2. ดำเนินการ เพาเวอร์รีเซ็ต ในทีวี

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 2:

  ตรวจดูการตั้งค่าแป้นพิมพ์โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  หมายเหตุ:

  • ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรุ่นต่าง ๆ ที่เป็น Android™ 8.0 และ 9
  • ถ้า ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) ไม่แสดงในเมนูทีวีของท่าน ให้ข้ามไป
   • โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings) — (ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)) — แป้นพิมพ์ (Keyboard)แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current keyboard) — เลือกที่ Gboard
   • โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings) — (ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)) — แป้นพิมพ์ (Keyboard)จัดการแป้นพิมพ์ (Manage keyboards) — เปิด Gboard
   • โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings) — (ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)) — แป้นพิมพ์ (Keyboard)จัดการแป้นพิมพ์ (Manage keyboards) — ปิดการทำงานของ การพิมพ์ด้วยเสียงของ Google (Google voice typing)

  การแก้ปัญหาชั่วคราว 3:

  ตรวจดูว่ามีแป้นพิมพ์เสมือน (Virtual keyboard) แสดงขึ้นมาหรือไม่หลังการทำขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสิ้น:
  หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้ขึ้นกับ รุ่น , เวอร์ชันของ OS , หรือ ข้อมูลจำเพาะของ Google

  • ยกเลิกการติดตั้งการอัปเดตแป้นพิมพ์ล่าสุดใด ๆ จากทีวี:
   • เลือกที่ ไอคอนของการตั้งค่า (Settings) การตั้งค่า (Settings) Apps Gboardยกเลิกการติดตั้งอัปเดต (Uninstall updates)
  • ยกเลิกการติดตั้งการอัปเดตแป้นพิมพ์ล่าสุดใด ๆ ที่ติดตั้งไว้จากร้านค้า Google Play
   1. เปิดร้านค้า Google Play ขึ้นมา
   2. เลือกที่My Apps
   3. ใน ที่อัปเดตล่าสุด (Recently Updated) เลือกที่ Gboard Google Keyboard
   4. เลือกที่ ยกเลิกการติดตั้งอัปเดต (UNINSTALL UPDATES)