หมายเลข ID หัวข้อ : 00139027 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/06/2021

YouTube™, Netflix, หรือแอปสตรีมมิ่งอื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ใน BRAVIA TV ของฉันไม่ทำงาน

  ถ้าหากแอป สตรีมมิ่งที่ติดตั้งไว้ในทีวีไม่ทำงานเป็นปกติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา
  ตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่หลังทำเสร็จในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากมี คุณสมบัติไม่มี (Feature not available) หรือ ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ในเวลานี้ (Service cannot be accessed at this time) แสดงขึ้นมา บริการนั้นอาจจะหยุดทำงานไปเป็นการชั่วคราว กรุณารอระยะหนึ่ง ก่อนที่จะลองรับชมดูใหม่อีกครั้ง
  • ถ้าหากความผิดพลาดนี้เกิดเฉพาะตอนรับชมเนื้อหาบางอัน ให้ลองกับ เนื้อหาอันอื่นดู
  • ถ้าปัญหาเกิดในแอปบางตัวเท่านั้น และปัญหายังไม่หายไปหลังจากที่ลองทำตามขั้นตอนที่ให้มา ขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับผู้ให้บริการ

  ขั้นตอนการแก้ปัญหา

  ขึ้นอยู่กับ ระบบปฏิบัติการทีวีของท่าน ให้ตรวจดูตามขั้นตอนที่เหมาะสม:
  หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือในวิธีการดู ระบบปฏิบัติการของทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Android TV™หรือไม่


  รุ่นที่เป็น Android TV และ Google TV™

  1. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี

  2. ตั้งวันที่และเวลา 
   หมายเหตุ: ถ้ามีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตแสดงบนหน้าจอทีวี ให้เปลี่ยน การตั้งค่า วันที่และเวลา (Date & time) บนทีวีเป็นการปรับตั้งแบบอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับส่วนของ "การตั้งวันที่และเวลา อัตโนมัติ" ในลิงก์ของหัวข้อ การตั้งวันที่และเวลา ด้านบน

  3. ขั้นตอนทำการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อตรวจดูสถานะของเครือข่าย
   หมายเหตุ: ถ้าผลของการวิเคราะห์เครือข่ายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ OK, ให้กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ และทำการ วิเคราะห์เครือข่าย อีกครั้ง อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)ทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการกำหนดการตั้งค่าให้กับเครือข่ายนั้นใหม่

  4. ลบหน่วยความจำแคชและข้อมูลของแอป สตรีมมิ่ง

  5. ถ้าหากแอป สตรีมมิ่งที่ท่านใช้มี บัญชีผู้ใช้ให้ล็อกอิน ให้ลงชื่อออกและจากนั้นทำการลงชื่อเข้าไปในแอปนั้นอีก

  6. ตรวจดูให้แน่ใจถึง  ซอฟต์แวร์ของทีวีว่าได้มีการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว 

  7. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน 

  8. ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อกับ ผู้ให้บริการ สตรีมมิ่งนั้น หรือค้นหาหัวข้ออื่น ๆ ได้ใน เว็บสนับสนุน

  ทีวีอื่น ๆ

  1. ถ้ามีรหัสแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปหรืออับเดต เนื้อหาใน อินเทอร์เน็ต 

  2. ขั้นตอนทำการวิเคราะห์เครือข่าย เพื่อตรวจดูสถานะของเครือข่าย 
   หมายเหตุ: ถ้าผลของการวิเคราะห์เครือข่ายเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ OK, ให้กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายใหม่ และทำการ  วิเคราะห์เครือข่ายอีกครั้ง  อ้างอิงกับคู่มือทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียดคำสั่งต่าง ๆ ในวิธีการกำหนดการตั้งค่าให้กับเครือข่ายนั้นใหม่

  3. ทำการรีเฟรชเนื้อหาของอินเทอร์เน็ต
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง อาจจะไม่มี การตั้งค่าของ รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content) หรือขั้นตอน การตั้งค่าอาจจะแตกต่างออกไปได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือของทีวี

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่มโฮม (HOME)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่เครือข่าย (Network)หรือเซ็ตอัปเครือข่าย (Network Setup)
   4. เลือกที่รีเฟรชเนื้อหาอินเทอร์เน็ต (Refresh Internet Content)
  4. ถ้าหากแอป สตรีมมิ่งที่ท่านใช้มี บัญชีผู้ใช้ให้ล็อกอิน ให้ลงชื่อออกและจากนั้นทำการลงชื่อเข้าไปในแอปนั้นอีก

  5. ตรวจดูให้แน่ใจถึง  ซอฟต์แวร์ของทีวีว่าได้มีการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

  6. ดำเนินการเพาเวอร์รีเซ็ตในทีวี

  7. ทำการรีเซ็ตเครื่องรับโทรทัศน์นั้นให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  8. ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อกับ ผู้ให้บริการ สตรีมมิ่งนั้น หรือค้นหาหัวข้ออื่น ๆ ได้ใน เว็บไซต์สนับสนุน