หมายเลข ID หัวข้อ : 00119623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

ฉันไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชันใด ๆ ได้จาก Google Play Store

  ・แอปพลิเคชันที่ไม่สามารถติดตั้งได้จาก Google Play จะมี Install pending... แสดงในไอคอนนั้นในเมนู โฮม (HOME)

  ・ข้อความ Server error แสดงขึ้นมา และฉันไม่สามารถเข้า Google Play Store ได้

  1. ให้ตรวจเช็คดูพื้นจัดเก็บที่เป็นที่ว่างที่มีอยู่
   เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน พื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บที่มีอยู่จะต้องมากกว่าขนาดของแอปพลิเคชันที่จะทำการติดตั้ง
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
    • เลือกที่ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)หน่วยจัดเก็บ (Storage)หน่วยจัดเก็บภายในที่แชร์ไว้ (Internal shared storage) — ที่มีอยู่ (Available) (Android™ 9)
    • เลือกที่จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset)หน่วยจัดเก็บภายในที่แชร์ไว้ (Internal shared storage)ที่มีอยู่ (Available) (Android 7.0, Android 8.0)
    • เลือกที่จัดเก็บและรีเซ็ต (Storage & reset)จัดเก็บ (Storage)ที่มีอยู่ (Available) (Android 6.0)
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมื่อพื้นที่จัดเก็บเต็ม ข้อความแสดงความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้นมา และท่านจะไม่สามารถเข้าไปใน Google Play Store ได้
    
  2. เมื่อพื้นที่ว่างในการจัดเก็บมีไม่เพียงพอ ให้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน
   หมายเหตุ: เมื่อมีการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันออกไป ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนั้นจะถูกลบออกไปด้วย
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
    • เลือกที่แอป (Apps) — ดูแอปทั้งหมด (See all apps) และจากนั้นตรวจเช็คดูกลุ่มของ แอปที่ติดตั้งไว้ (Installed apps) (Android 9)
    • เลือกที่แอป (Apps) จากนั้นตรวจเช็คดูที่กลุ่มของ แอปที่ดาวน์โหลดมา (Downloaded apps) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. เลือกที่ แอปพลิเคชันที่ต้องการจะยกเลิกการติดตั้ง
   5. เลือกไปที่ ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall)
   6. เลือกที่ ตกลง (OK) 
   ถ้าหากมาตรการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้
    
  3. ทำการรีเซ็ตทีวี
   สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวี ให้อ้างอิงกับ :
   จะทำการรีสตาร์ท (รีเซ็ต) Android TV™ ได้อย่างไร?
    
  4. กรุณายกเลิกการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปทั้งหมด
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Google Play Store ใน แอป (Apps)
   3. เลือกที่ แอปของฉัน (My Apps)
   4. เลือกที่ กำลังดาวน์โหลด (Downloading....)
   5. เปิดไอคอนของแอปพลิเคชันนั้น
   6. เลือกที่ ยกเลิกการติดตั้ง (CANCEL INSTALL) หรือเลือกที่ไอคอน หยุด (Stop)
  5. กรุณาทำการ เคลียร์ข้อมูล (Clear Data) และ เคลียร์หน่วยความจำแคช (Clear Cache) สำหรับ Google Play services

   สำหรับ Android 9
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่แอป (Apps) — ดูแอปทั้งหมด (See all apps) — Google Play servicesในกลุ่มของ แอปของระบบ (System apps)
   4. เลือกที่เคลียร์ข้อมูล (Clear data) — เคลียร์ข้อมูล (Clear data) — ตกลง (OK)
   5. เลือกที่เคลียร์หน่วยความจำแคช (Clear cache) — เคลียร์หน่วยความจำแคช (Clear cache) — ตกลง (OK)

   สำหรับ Android 8.0

   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่แอป (Apps) — Google Play servicesในกลุ่มของ แอประบบ (System apps)
   4. เลือกที่เคลียร์ข้อมูล (Clear data) — ตกลง (OK)
   5. เลือกที่เคลียร์หน่วยความจำแคช (Clear cache) — ตกลง (OK)

   (Android 7.0 หรือที่เก่ากว่า)

   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่แอป (Apps) — Google Play servicesในกลุ่มของ แอประบบ (System apps)
   4. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK, และบนหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ เคลียร์ข้อมูลทั้งหมด (CLEAR ALL DATA) จากนั้น ตกลง (OK)
   5. เลือกที่เคลียร์หน่วยความจำแคช (Clear cache) — ตกลง (OK)

  หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถติดตั้ง แอปพลิเคชันที่จำกัดไว้เมื่อมีการั้งค่าของ การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) ไว้
  ตรวจเช็คดู การตั้งค่านี้ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน
   • Select  แอป (Apps) — Google Play Store — การตั้งค่า (Settings) — การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls)
   • เลือกที่  Google Play Store — การตั้งค่า (Settings) — การควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls) หรือ การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง (Parental controls Settings)