หมายเลข ID หัวข้อ : 00129670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/10/2021

วิธีการรีเซ็ต Android TV™ ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน

  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ข้อสำคัญ: วิธีการแก้ปัญหานี้ใช้กับ Android TV สำหรับ BRAVIA TV ที่ไม่ใช่ Android TV ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:

  คำตอบที่เกี่ยวข้อง: วิธีการตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV, Android TV หรือทีวีอื่น ๆ

  คำเตือน: การทำFactory data reset จะทำการเคลียร์การตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของท่านรวมถึงการตั้งค่าล็อกสำหรับผู้ปกครอง(Parental lock) และสิ่งต่อไปนี้, และทีวีจะกลับไปเหมือนตอนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ ๆ.

  • บัญชีผู้ใช้ Google
  • ข้อมูล ระบบ และ แอปพลิเตชชัน
  • แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
  • ช่องสัญญาณ
  • การตั้งค่าของเครือข่ายไร้สาย

  หมายเหตุ:

  • ขั้นแรกให้ลองทำ เพาเวอร์รีเซ็ต (Power Reset) ถ้าหากท่านยังไม่ได้ลองทำดู การเพาเวอร์รีเซ็ต (Power Reset) ปกติจะไม่มีการรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นให้กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  • ข้อมูลบางอย่างของแอปพลิเคชัน อาจจะมีการกู้คืนมาได้ ถ้าหากแอปนั้นซิงก์อยู่กับบัญชี Google ของท่าน
   • Android™ 9, Android 10:
    โฮม (HOME)การตั้งค่า (Settings) ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences) หรือ บัญชีผู้ใช้และการลงชื่อเข้าใช้งาน (Accounts & Sign-In)Google เลือกแอปที่ซิงก์ไว้ (Choose synced apps) — เลือกรายการที่ซิงก์กับบัญชี — ซิงก์เลย (Sync now)
   • Android 7.0, Android 8.0:
    โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings) Google เลือกแอปที่ซิงก์ไว้ (Choose synced apps) ใน ซิงก์ (Sync) — เลือกรายการที่ซิงก์กับบัญชีผู้ใช้ — ซิงก์เลย (Sync now)
   • Android 6.0:
    โฮม (HOME) การตั้งค่า (Settings) ส่วนบุคคล (Personal) Google เลือกแอปที่ซิงก์ไว้ (Choose synced apps) ใน ซิงก์ (Sync) — เลือกรายการที่ซิงกฺกับบัญชีผู้ใช้ — ซิงก์เลย (Sync now)
  • การรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงานอาจจะใช้เวลาหลายนาที กรุณารอจนกระทั่งท่านได้รับการแจ้งว่าขั้นตอนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
  • หลังการทำในขั้นตอน รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory Reset) เสร็จสิ้นสำเร็จแล้ว ทีวีของท่านจะเข้าไปสู่ ตัวช่วย เซ็ตอัปเริ่มต้น (Initial Setup) ท่านจะต้องตอบตกลงกับ ข้อตกลงในการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (Google Terms of Service and Google Privacy Policy)
  • ถ้าหากท่านใช้ รีโมทคอนโทรลทัชแพดขั้นตอนการจับคู่ จะต้องมีการเปิดไว้อีกครั้ง หลังการทำรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน

  วิธีทำการ รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานแบบบังคับ (Force Factory Reset)

  เลือกสถานะของทีวีของท่านจากด้านล่าง ขั้นตอนการสั่งงานจะแปรผันไปตามสถานะของทีวีนั้น

  ถ้าหากหน้าจอ โฮม (Home) สามารถแสดงได้

  หมายเหตุ:

  • สำหรับซีรีส์ X7 และ W8: ข้ามขั้นตอนที่ 6.
  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ
  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  3. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)รีเซ็ต (Reset)
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)เกี่ยวกับ (About)รีเซ็ต (Reset), รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory reset) หรือ รีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset)
   • เลือกไปที่ หน่วยความจำและรีเซ็ต (Storage & reset)
  5. เลือกที่ รีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) หรือ รีเซ็ต (Reset)
  6. เลือกไปที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast)
  7. เลือกที่ ตกลง (Yes)

  ถ้าหากหน้าจอ โฮม (Home) ไม่สามารถแสดงได้ (ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน)

  สำหรับ X74H / X75H, X7, และ W8 ซีรีส์:

  ถ้าหากมีการตอบสนองเมื่อท่านกดที่ปุ่ม ดำเนินการ (ACTION) หรือ การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) บนรีโมทคอนโทรล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. กดที่ปุ่ม ดำเนินการ (ACTION) หรือ การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)
  4. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน (Factory reset) หรือ รีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory data reset) รีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน (Factory date reset)
   • เลือกไปที่ รีเซ็ต (Reset)
   • เลือกที่ เกี่ยวกับ (About)รีเซ็ต (Reset)

  สำหรับรุ่นอื่น ๆ :

  ถ้าหากมีการตอบสนองเมื่อท่านกดปุ่ม ช่วยเหลือ (HELP) บนตัวรีโมทคอนโทรล ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้
  หมายเหตุ:

  • หน้าจอที่แสดงอาจจะแตกต่างกันไปได้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการนั้น ๆ
  1. เปิดทีวีขึ้นมา
  2. กดที่ปุ่ม โฮม (HELP) บนรีโมทคอนโทรล
  3. เลือกที่ คู่มือ (Manual) (คู่มือช่วยเหลือ) (Help Guide) หรือ คู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ใน วิธีการใช้ทีวีของท่าน
  4. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  5. เลือกที่ กำหนดค่าทีวี (Configuring the TV)
  6. เลือกที่ ดูทีวี (Watching TV) หรือ ทีวี (TV)
  7. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   ภาพหน้าจอสำหรับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)
  8. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)รีเซ็ต (Reset) (Android 9)
   • เลือกไปที่ หน่วยความจำและรีเซ็ต (Storage & reset) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  9. เลือกไปที่ รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน (Factory data reset)
  10. เลือกไปที่ ลบทุกอย่าง (Erase everything)
   หมายเหตุ: ถ้าหากมีการถามถึงรหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านของ Parental lock (Broadcast)
  11. เลือกที่ ตกลง (Yes)