หมายเลข ID หัวข้อ : 00233725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

คู่มือการแก้ปัญหาลำโพงไร้สาย

    ข้อสำคัญ: คำแนะนำนี้จะใช้ได้กับลำโพงไร้สายแบบพกพา ที่ขึ้นต้นด้วย "SRS” เท่านั้น สำหรับรุ่นอื่น ๆ กรุณาอ้างอิงกับ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony สำหรับการแก้ปัญหา


    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูขั้นตอนการแก้ปัญหา:

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony