หมายเลข ID หัวข้อ : 00271838 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/11/2021

การป้องกันลำโพงไร้สายจากอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากน้ำ / สิ่งสกปรก / วัสดุแปลกปลอมเมื่อทำการชาร์จไฟ

  คำเตือน! ถ้าหากท่านทำการชาร์จไฟลำโพงเมื่อตัวเครื่องหลักหรือช่องเสียบ USB เปียกน้ำ หรือมีวัสดุแปลกปลอม (ฝุ่น สิ่งสกปรก ฯลฯ) ในหรือใกล้กับช่องเสียบ USB จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด หรือการ เบิร์นจากไฟไหม้ได้ การทำเช่นนั้นยังจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติหรือเกิดรอยเปื้อนรอบ ๆ ลำโพงได้ เพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์หรืออุบัติเหตุดังกล่าว ให้ตรวจดู ลำโพงไร้สาย พอร์ตสำหรับทำการชาร์จไฟ สาย USB และบริเวณโดยรอบอย่างถี่ถ้วนก่อนทำการชาร์จไฟ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหรือความชื้นบริเวณโดยรอบ ลำโพง พอร์ตสำหรับชาร์จไฟ หรือบริเวณโดยรอบ ถ้าพบน้ำหรือความชื้นรอบบริเวณเหล่านี้ ให้กำจัดออกด้วยผ้าแห้งที่อ่อนนุ่มและปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง เมื่อทุกอย่างแห้งดีแล้วท่านสามารถเริ่มทำการชาร์จไฟได้อีกครั้ง

   คำเตือน! ถึงแม้ว่าลำโพงไร้สายของท่านจะเป็นแบบ ป้องกันน้ำหรือความชื้นได้ ในระหว่างที่เปียกน้ำก็อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้ ก่อนทำการชาร์จไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำหรือความชื้นรอบ ๆ ลำโพงหรือสิ่งต่อพ่วงต่าง ๆ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมบริเวณโดยรอบพอร์ตสำหรับชาร์จไฟ ฯลฯ ถ้าหากลำโพงมีความสกปรก ให้ทำความสะอาดให้ทั่วก่อนทำการชาร์จไฟ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สาย USB ไม่มีความเสียหาย เปลี่ยนรูป เปียกน้ำ หรือสกปรก: ก่อนทำการชาร์จไฟ ตรวจเช็คว่าไม่มีน้ำ ความชื้น หรือวัตถุแปลกปลอมพบได้ในหรือโดยรอบ สาย USB นั้น นอกจากนี้ ให้ตรวจดูว่า สาย USB ไม่มีความเสียหายหรือเปลี่ยนรูป

  ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไปคือการที่ลำโพงจะเปียกน้ำได้ง่าย

  ในกรณีต่อไปนี้ ท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ลำโพงเปียก ให้ระวังเมื่อใช้ลำโพงในสถานการณ์เช่นนั้น ถึงแม้ว่าลำโพงของท่านจะมีการระบุว่า ป้องกันน้ำหรือความชื้นได้ในข้อมูลจำเพาะ แต่อย่าลืมที่จะต้องเช็ดน้ำ (หรือสิ่งสกปรก ฯลฯ) ออกหลังการใช้งานแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ลำโพงของท่านยังมีฝาปิดสำหรับช่องเสียบ USB มาด้วย ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปิดฝานี้หลังทำการชาร์จไฟแล้ว ฝาปิดนี้จะทำหน้าที่สำคัญในการคงประสิทธิภาพของการป้องกันน้ำ ป้องกันความชื้น และ ป้องกันฝุ่น

  • การใช้ลำโพงใกล้กับน้ำ (อ้างล้างหน้า ห้องอาบน้ำ ห้องครัว ทะเล สระว่ายน้ำ ฯลฯ):
   ถ้าหากท่านใช้เครื่องในสถานที่มีความชื้น น้ำหรือความชื้นสามารถจะเข้าไปติดกับลำโพงได้ง่าย
  • การใช้ลำโพงในสายฝนหรือแขวนไว้ในกระเป๋าสะพายหลัง:
   ถึงแม้จะดูเหมือนว่าเครื่องอยู่ห่างจากน้ำจากการอยู่ใต้ร่มหรือในกระเป๋า น้ำหรือความชื้นอาจจะยังคงเข้าไปติดกับลำโพงได้
  • การวางลำโพงในบริเวณที่มีความชื้นอาจจะทำให้เกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำได้:
   ถ้าหากท่านนำลำโพงจากสถานที่เย็นไปยังที่อบอุ่น การจับตัวเป็นหยดน้ำจะสามารถทำให้มีน้ำติดอยู่ด้านในของช่องเสียบ USB ของลำโพงได้