หมายเลข ID หัวข้อ : 00233687 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

ตัวแสดงสถานะ CHARGE ติดสว่างขึ้นมาหรือไม่ เมื่อ ลำโพงกำลังชาร์จไฟ?

  ถ้าท่านรู้สึกว่า ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้นกว่าแสดงไว้ในคู่มือหรือสเปก:

  ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างจากเวลาที่แสดงเนื่องจากระดับเสียง เพลงที่เล่น อุณหภูมิโดยรอบ และสภาพการใช้งาน กรุณาอ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของผลิตภัณฑ์ของท่านสำหรับสภาวะที่อาจจะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้


  ตรวจดูว่าตัวแสดงสถานะ CHARGE ติดสว่างขึ้นมาหรือไม่ เมื่อ ลำโพงกำลังชาร์จไฟ
  หมายเหตุ: ตำแหน่งของตัวแสดงสถานะ CHARGE จะต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์นั้น ๆ กรุณาดูใน คู่มือการใช้งานที่ให้มาสำหรับรายละเอียด

  ตัวอย่างของ SRS-XB22:

  รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ SRS-XB22 CHARGE


  ตัวอย่างของ SRS-XB12:
  รูปภาพแสดง ตัวแสดงสถานะของ SRS-XB12 CHARGE

  กลับไปที่เมนูหลัก